När vi ändå har dig på tråden: Är du intresserad av att ingå i en panel som tycker till om Agfo?

Nu börjar vi bygga Agfo. För att det ska bli så bra som möjligt vill vi utveckla i dialog med dig som är intresserad av framtidens mat- och råvaruproduktion. Det kan handla om att tycka till om innehåll eller funktioner. Vill du vara med? (håller tummarna)

 
Sista frågan: Vad ger du konceptet Agfo för betyg?

"Agfo - en nyhetstjänst som tar helhetsgrepp kring agtech och foodtech. Vi bevakar teknikskiftet som sker inom lantbruket och kopplar ihop det med nya sätt att möta konsumenterna. Med Agfo vill vi inspirera hela näringskedjan: från råvaruproducenter till konsument, inklusive beslutsfattare och investerare."

Härligt! Har du ytterligare funderingar eller tankar når du mig på lovisa.madas@agfo.se eller via twitter (@agfo_se). 
Lovisa på Agfo.se